Apie Projektą

Projektu siekiama, kad rajono šeimos, patiriančios sunkumų dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, bedarbystės, netekčių, ligos ir kitų veiksnių, kompleksiškai bendruomeniniuose šeimos namuose gautų joms reikalingas paslaugas. Šis pagalbos teikimo modelis ne tik padės šeimoms įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, bet ir įgalins laiku užkirsti kelią rimtesnių socialinių problemų atsiradimui. Paslaugos orientuotos į šeimas, nepriklausančias socialinės rizikos kategorijai, projekto dalyviai galės gauti ne vieną projekte siūlomą paslaugą.

Projektas bus įgyvendinamas pasitelkiant partnerius – savivaldybės įsteigta VšĮ „Ukmergės šeimos centras“ konsultuos, tarpininkaus besikreipiantiems dėl pagalbos asmenims, informuos apie teikiamas paslaugas rajone. Nevyriausybinė organizacija VšĮ „Lyderių karta“ teiks paslaugas šeimoms įstaigoje – bus teikiamos psichosocialinės, mediacijos, teisinės pagalbos, šeimos įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės, vaikų priežiūros paslaugos.

TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:

Projektu siekiama, kad rajono šeimos, patiriančios sunkumų dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, bedarbystės, netekčių, ligos ir kitų veiksnių, kompleksiškai bendruomeniniuose šeimos namuose gautų joms reikalingas paslaugas. Šis pagalbos teikimo modelis ne tik padės šeimoms įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, bet ir įgalins laiku užkirsti kelią rimtesnių socialinių problemų atsiradimui. Paslaugos orientuotos į šeimas, nepriklausančias socialinės rizikos kategorijai, projekto dalyviai galės gauti ne vieną projekte siūlomą paslaugą.